Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

Mục tiêu trọng tâm của dự án AseanSTEM là giúp phổ biến kiến những nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết cho học sinh (cấp 1, cấp 2, cấp 3) trong thời đại Kinh tế số. Qua đó, dự án hy vọng sẽ giúp định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh trước khi chọn một nghề nghiệp thực sự phù hợp và yêu thích để theo học tại bậc Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề.

Sau khi tham gia một khóa học các học viên cơ bản hiểu được mô tả công việc cho nghành nghề đã chọn và tạo ra được sản phẩm/dịch vụ tương ứng.

Các khóa học / nghề nghiệp chúng tôi đang đào tạo hướng nghiệp: