Khóa học kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh tiểu học, cấp 2, cấp 3

Kỹ năng làm việc nhóm là một trong những kỹ năng không thể thiếu trong thời đại Kinh tế số.

Trong khóa học này, AseanSTEM sẽ tập trung đào tạo kỹ năng cần thiết cho học sinh để có thể tạo nhóm (team building) cùng hợp tác để giải quyết vấn đề.

Sau khi tham gia khóa học kỹ năng làm việc các học viên cơ bản:

  • Hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm (team work).
  • Trình bày và thực hành được các kĩ năng giúp làm việc nhóm hiệu quả.
  • Biết vận dụng điều đã học vào thực tế hàng ngày.