Câu lạc bộ dạy STEM tại Hà Nội

AseanSTEM

Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi luôn mong muốn đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp giáo dục và phổ biến kiến thức công nghệ cho mọi người.
AseanSTEM được thành lập với mục đích chính là phổ cập kiến thức STEM cũng như những kiến thức hướng nghiệp trong thời đại Kinh tế số tới thật nhiều các bạn trẻ.

STEM là gì?

STEM viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học) là thuật ngữ rất “thời thượng” ngày nay trong giáo dục.

Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày . Giáo dục STEM sẽ phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những con người có năng lực làm việc “tức thì” trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao và sử dụng trí óc có tính chất công việc ít lặp lại trong thế kỷ 21.

Tại sao giáo dục STEM lại quan trọng ?

Một thống kê ở Mỹ cho thấy từ năm 2004 đến năm 2014 các việc làm liên quan đến khoa học và kỹ thuật tăng 26%, gấp hai lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của các ngành nghề khác. Trong khi đó việc làm STEM có tốc độ tăng trưởng gấp 4 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của các ngành khác nếu tính từ năm 1950 đến 2007.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì nhu cầu việc làm liên quan đến STEM ngày càng lớn đòi hỏi ngành giáo dục cũng phải có những sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Giáo dục STEM có thể tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ mới có tác động lớn đến sự thay đổi nên kinh tế đổi mới.

Bill Gates, trong một bài phát biểu trước thượng nghị viện Mỹ đã từng nói:

“Chúng ta không thể duy trì được nền kinh tế dẫn đầu toàn cầu trừ khi chúng ta xây dựng được lực lượng lao động có kiến thức và kỹ năng để sáng tạo”. Bill Gates đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục để xây dựng lực lượng lao động này. “Chúng ta cũng không thể duy trì được một nền kinh tế sáng tạo trừ phi chúng ta xây dựng được những công dân được đào tạo tốt về toán học, khoa học và kỹ thuật”