Khóa học thiết kế sản phẩm IoT cho học sinh tiểu học, cấp 2, cấp 3

Thiết kế, chế tạo sản phẩm IoT là một trong những nghành nghề không thể thiếu trong thời đại Kinh tế số.

Trong khóa học này, AseanSTEM sẽ tập trung đào tạo kỹ năng cần thiết cho học sinh để có thể hiểu và làm được một bảng mạch và tích hợp vào một sản phẩm IoT. Đây là khóa học nâng cao từ khóa học thiết kế mạch điện tử.

Sau khi tham gia khóa học thiết kế sản phẩm IoT các học viên cơ bản hiểu được mô tả công việc cho nghành nghề đã chọn và có thể phần nào định hướng được liệu tương lai mình có nên gắn bó với công việc này không.

Chi tiết lộ trình khóa học:

  • Tìm hiểu về IoT
  • Tìm hiểu về các ứng dụng IoT thông dụng
  • Tìm hiểu các công đoạn để tạo ra một sản phẩm IoT
  • Thiết kế, chế tạo sản phẩm đầu tiên.