Khóa học thiết kế mạch điện tử cho học sinh tiểu học, cấp 2, cấp 3

Thiết kế mạch điện tử là một trong những nghành nghề không thể thiếu trong thời đại Kinh tế số.

Trong khóa học này, AseanSTEM sẽ tập trung đào tạo kỹ năng cần thiết cho học sinh để có thể hiểu và làm được một bảng mạch cơ bản và xem nó được áp dụng thế nào trong một sản phẩm IoT.

Sau khi tham gia khóa học thiết kế mạch điện tử các học viên cơ bản hiểu được mô tả công việc cho nghành nghề đã chọn và có thể phần nào định hướng được liệu tương lai mình có nên gắn bó với công việc này không.

Chi tiết lộ trình khóa học:

  • Tìm hiểu về kỹ thuật điện tử
  • Tìm hiểu về các linh kiện điện tử thông dụng
  • Tìm hiểu về phần mềm vẽ mạch, mô phỏng
  • Vẽ bảng mạch đầu tiên