Khóa học lập trình App IOS cho học sinh tiểu học, cấp 2, cấp 3

Lập trình IOS Ứng dụng điện thoại Iphone, Ipad là một trong những nghành nghề không thể thiếu trong thời đại Kinh tế số.

Trong khóa học này, AseanSTEM sẽ tập trung đào tạo kỹ năng cần thiết cho học sinh để có thể tự làm một ứng dụng điện thoại trên môi trường hệ điều hành IOS.

Sau khi tham gia khóa học Lập trình IOS các học viên cơ bản hiểu được mô tả công việc cho nghành nghề đã chọn và có thể phần nào định hướng được liệu tương lai mình có nên gắn bó với công việc này không.

Chi tiết lộ trình khóa học:

  • Tìm hiểu về hệ điều hành IOS
  • Tìm hiểu về ngôn ngữ Swift
  • Xây dựng App IOS đầu tiên

Các học sinh tham gia khóa học này cũng có thể tham gia thêm Khóa học lập trình Android.